Koupit Rivotril

Koupit Rivotril

Rivotril, který je také možné znát pod jménem klonazepam je dobře známý lék mezi lidmi, kteří trpí stresem a úzkostí spojenou s neurologickými problémy. Klonazepam je lék, který patří k velmi specifické skupiny léků nazývaných benzodiazepiny, které pracují na neurologické systému. Rivotril je silný léčivý přípravek, který mění množství různých chemických látek v mozku a v důsledku této změny se člověk cítí uvolněný a klidný. Kromě léčby stresu a úzkosti se Rivotril používá při potížích se spánkem.

 

K čemu se Rivotril používá

Léčivá látka klonazepam patří do skupiny benzodiazepinů, má výrazné protikřečové účinky, tedy zabraňuje vzniku záchvatů, křečí kosterního svalstva a zmírňuje již vzniklé křeče. 

Rivotril se používá k léčbě epilepsie u dospělých i u dětí, včetně kojenců.
Koupit Rivotril můžete také ke krátkodobé léčbě panických poruch, stresu, deprese.

Po dávce Rivotrilu se klonazepam absorbuje do krve a poté se přesune do mozku přes krevní řečiště. Potlačuje práci neurotransmiterů, které jsou odpovědné za způsobený stres a úzkost. V důsledku tohoto začnou převažovat klidové stavy.

Užívání a dávkování Rivotrilu

Pokud jste dostali od lékaře doporučení koupit Rivotril, užívejte tento lék přesně podle pokynů svého lékaře. Denní dávkování se u každé osoby liší podle závažnosti potíží.
Pokud to situace umožňuje možné, měla by být denní dávka rozdělena do tří stejných dávek. Pokud nejsou dávky  stejné, měla by být největší dávka podána těsně před ulehnutím.
Tablety se zapíjejí vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem.  Dětem do 3 let se podávají kapky.
Léčba přípravkem Rivotril bývá dlouhodobá a může trvat celý život. 
Přípravek není nutné užívat s jídlem, zapomenete-li si však vzít  jednu dávku, užijte až následující dávku v obvyklou dobu. Nikdy neužívejte dvojitou dávku.

Možné nežádoucí účinky přípravku Rivotril

Téměř jako všechny léky, může mít i Rivotril nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého uživatele léku. Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:
ospalost a útlum (zejména na počátku léčby, postupně mizí) – jedná se o jeden z nejčastějších vedlejších účinků
pocity svalové  slabosti a obtíže při chůzi, včetně pádů a zlomenin
mohou se projevit i změny v chování, zvláště u dětí, včetně vzrušení a podrážděnosti

Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení
koupit Rivotril, měl by Vás seznámit i s možnými vedlejšími účinky.

Pokud je třeba zahájit léčbu a ošetřující lékař vám doporučil koupit Rivotril, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek nikomu jinému. Dávkování je vždy přizpůsobeno konkrétní osobě.

Těhotné ženy a ženy, které kojí by neměli nikdy koupitRivotril bez lékařského předpisu. Důvodem je to, že u těhotných žen Rivotril může poškodit plod v těle matky.

Vzhledem k tomu, že samotný alkohol může vyprovokovat epileptické záchvaty a to nezávisle na  terapii, nesmí pacienti s epilepsií za žádných okolností konzumovat alkohol. 

Uchovávání Rivotrilu a lékové formy

Nikdy nepoužívejte Rivotril po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Tablety (0,5mg a 2mg tablety): Uchovávejte vždy při teplotě do 25°C a mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte jej v původním obalu tak, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Perorální kapky a roztok (2,5mg/ml): Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Po prvním otevření uchovávejte při teplotě  do 25 °C a spotřebujte do 20 dnů. 

Kde koupit Rivotril


Každý může k
oupit Rivotril v České republice výhradně na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupný léčivý přípravek. Bez lékařského předpisu je možné koupit Rivotril pouze přes zahraniční internetové obchody, a to pouze v zemích, kde je Rivotril volně dostupný.
Pokud si chcete
koupit Rivotril bez lékařského předpisu ujistěte se, že balení obsahuje název výrobního podniku – Roche.