Zoloft

Koupit Zoloft

Většina lidí se během svého života alespoň jednou setká s pocity úzkosti nebo s mírnými projevy deprese. Deprese je závažná, dlouhotrvající porucha psychiky projevující se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení, pokleslými náladami jedince a patologickým smutkem. Doporučením je v takové situaci užívat léčivé přípravky tišící stavy úzkosti a dalších psychických poruch, například koupit Zoloft.

K čemu se lék Zoloft používá

Přípravek Zoloft obsahuje léčivou látku sertralin. Sertralin patří do skupiny látek nazývaných
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Přípravek Zoloft je určen k léčbě několika poruch u dospělých jedinců :
– deprese a k prevenci návratu deprese
– sociální úzkostné poruchy
– posttraumatické stresové poruchy
– panické poruchy
– obsedantně – kompulsivní poruchy (u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 6-17 let)
Aby bylo možné si
koupit Zoloft, mělo by nejprve dojít k důkladnému vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem. Zeptejte se svého lékaře, pokud si nejste jist/a, proč Vám byl přípravek Zoloft předepsán. Až poté by měl být vystaven recept.

Užívání Zoloftu

Pokud jste obdrželi od lékaře doporučení koupit Zoloft, užívejte jej přesně podle pokynů svého lékaře. Denní dávkování se liší podle závažnosti popsaných potíží. Podle typu potíží lze dávku postupně zvyšovat nebo snižovat. Přípravek můžete užívat s jídlem i pitím. Je třeba ovšem v době užívání léku nekonzumovat grapefruitovou šťávu, protože by mohla zvýšit hladinu sertralinu v těle. Také je třeba nekonzumovat alkoholické nápoje.
Obvyklá dávka je 25mg – 50 mg sertralinu denně. Nikdy nepřekračujte maximální denní dávku 200mg.

Možné nežádoucí účinky Zoloftu

Podobně jako všechny léky a léčivé přípravky, může mít i Zoloft nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého uživatele léku. Během léčby Zoloftem se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Bolest v krku, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu, zvláštní pocity, noční můry, neklid, nervozita, pokles sexuální touhy, skřípání zubů, otupělost a brnění, třes, svalové napětí, neobvyklé chutě, nedostatek pozornosti, poruchy zraku, zvonění v uších, návaly horka,
bolest břicha, zvracení, zácpa, zkažený žaludek, plynatost, vyrážka, zvýšené pocení, bolest svalů, sexuální dysfunkce i erektilní dysfunkce.
Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení
koupit Zoloft, měl by Vás seznámit i s možnými vedlejšími účinky. V tomto případě není doporučeno řídit motorová vozidla.

Pokud Vám lékař doporučil koupit Zoloft, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek jiným osobám. Přípravek je určen až na výjimky pouze dospělým osobám. Ukončíte-li náhle užívání tohoto přípravku, můžete zaznamenat nežádoucí účinky jako je závrať,  otupělost, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest hlavy, pocit nemoci, skutečná nemoc a třes.

Uchovávání Zoloftu

Uchovávejte vždy při teplotě do 30°C a mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Zoloft po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Obsah balení

Koupit Zoloft můžete v České republice podle potřeby v různých baleních a s různým obsahem léčivé látky.
Zoloft 50mg – bílé, oválné, potahované tablety s půlicí rýhou.

Zoloft 100 mg – bílé, oválné, mírně bikonvexní potahované tablety.

Oba druhy tablet lze zakoupit v blistrech po 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 200, 294, 300 nebo 500 tabletách.

Kde koupit Zoloft


Koupit Zoloft v České republice je možné výhradně na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupný léčivý přípravek. Bez lékařského předpisu je možné koupit Zoloft pouze přes zahraniční internetové obchody. V některých zemích je dostupný také pod názvy Lustral nebo Besitran. Pokud si chcete koupit Zoloft, ujistěte se, že víte jak lék užívat.

Xenical

Koupit Xenical

Stále více lidí trpí nadváhou a neví jak tento problém řešit. Pro podporu při hubnutí, byl vytvořen generický přípravek Xenical. Nadváha zvyšuje zdravotní problémy a snižuje schopnosti zdravě žít (onemocnění srdce a tepen, bolesti kloubů, aj.). Většina lidí s nadváhou chce být štíhlých, ale není to vždy jednoduché v případě vysokého stupně obezity. Xenical, s účinnou látkou orlistat, je lék, který se používá k léčbě obezity. V trávicím systému zabraňuje trávení asi jedné třetiny tuků, které jste přijali spolu s potravou. Lékaři, kteří doporučují koupit Xenical zároveň doporučují dodržovat mírnou nízkokalorickou dietu.

K čemu se přípravek Xenical používá

Xenical se používá pro léčbu obezity, nesnižuje však chuť k jídlu. Je to účinný, specifický a dlouhodobě působící inhibitor enzymů zažívacího ústrojí nazývaných lipázy. Lipázy štěpí v lidském těle tuky. Inaktivovaný enzym není schopen štěpit tuk obsažený ve stravě a tím odchází zhruba 30% tuku ze snědeného jídla střevem nestráveno. Organismus tak nemůže využít tento nestrávený tuk jako zdroj energie a přeměnit jej na tukovou tkáň.
Koupit Xenical a užívat jej se doporučuje pacientům s BMI > 28kg/m2. Pokud se po 12ti týdnech nesníží hmotnost alespoň o 5% ve srovnání s původní hmotností, doporučuje se léčbu ukončit.

Užívání Xenicalu

Nejvyššího možného účinku přípravku Xenical dosáhnete tehdy, budete-li dodržovat dietní opatření doporučená Vaším lékařem. Obvyklá dávka přípravku Xenical je jedna 120 mg tobolka, užívaná 3x denně s každým z hlavních jídel. Tobolku můžete užít buď bezprostředně před, v průběhu, nebo do jedné hodiny po jídle.

V případě rozhodnutí koupit Xenical a užívání přípravku by měla být dodržována správně vyvážená dieta bohatá na zeleninu a ovoce, s kontrolovaným přísunem kalorií, při které by tuky byly v průměru zdrojem 30% kalorií. V zájmu dosažení optimálního účinku přípravku se mezi těmito hlavními jídly vyvarujte konzumaci potravin obsahujícíh tuky, jako jsou např. sušenky, čokoláda a pikantní zákusky.

Xenical působí pouze tehdy, je-li podáván společně se stravou obsahující tuk. Proto pokud vynecháte hlavní jídlo, nebo pokud Vaše hlavní jídlo nebude obsahovat žádný tuk, nemusíte Xenical užívat. Přípravek není určen pro užívání dětmi a mladistvými do 18 let.

Možné nežádoucí účinky přípravku Xenical

Podobně jako ostatní léky, může mít i Xenical nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého uživatele léčivého přípravku. Během užívání Xenicalu se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky uvedené v tabulce:

Třídy orgánových systémů

Nežádoucí příhoda/účinek

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Infekce horních a dolních dýchacích cest

Gastrointestinální poruchy

Bolest břicha, olejovité špinění z rekta, únik stolice, olejovité vyprazdňování, častější defekace

Poruchy ledvin a močových cest

Infekce močových cest

Poruchy metabolismu a výživy

Hypoglykémie

Infekce a infestace

Chřipka

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Nepravidelnost menstruačního cyklu

Psychiatrické poruchy

Úzkost


Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení
koupit Xenical, seznamte se vždy podrobně s možnými vedlejšími účinky.

Uchovávání Xenicalu

Uchovávejte vždy při teplotě do 25°C a mimo dosah a dohled dětí, v původním obalu a chraňte výrobek před světlem a vlhkostí.
Nikdy nepoužívejte Xenical po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Obsah balení Xenicalu

Koupit Xenical můžete v České republice podle potřeby v různých baleních.
Xenicalové tobolky jsou modré s obsahem 120mg orlistatu a jsou dodávány v blistrech a skleněných lahvích obsahujících 21, 42, a 84 tobolek.

Kde koupit Xenical

Koupit Xenical v České republice je možné pouze na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupný léčivý přípravek. Bez lékařského předpisu je možné koupit Xenical pouze online na zahraničních internetových obchodech. Pokud si chcete koupit Xenical, ujistěte se, že víte jak přípravek užívat.

Xanax

Koupit Xanax

Většina lidí se během svého života alespoň jednou setká s pocity úzkosti. Pokud ovšem pocity přetrvávají a nebo dokonce stupňují například na otevřených prostranstvích nebo v blízkosti davů lidí (agorafobie), je třeba takový stav konzultovat s lékařem. Doporučením je v takové situaci užívat léčivé přípravky tišící stavy úzkosti obsahující alprazolam, například koupit Xanax.

K čemu se Xanax používá

Přípravek Xanax obsahuje léčivou látku alprazolam,  který je vysoce potentní krátkodobě působící léčivo ze třídy benzodiazepinů. Alprazolam účinkuje jako anxiolytikum (lék působící proti stavům úzkosti, navozující pocity uvolnění  a uklidnění).  Alprazolam má rychlý nástup a uleví od symptomů během prvního týdne užívání. Jakmile se dostane do krevního řečiště, inhibuje nástup symptomů úzkosti v jejich plném rozsahu.

Aby bylo možné koupit Xanax, lékař by měl důkladně vyšetřit pacienta a vystavit recept.

Přípravek Xanax není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Užívání Xanaxu

Pokud jste dostali od lékaře doporučení koupit Xanax, užívejte jej přesně podle pokynů svého lékaře. Denní dávkování se liší podle závažnosti popsaných potíží. Podle typu potíží lze dávku postupně zvyšovat nebo snižovat, je ovšem třeba dodržet určitá pravidla. Dávka by se nikdy neměla snížit o více než 0,3mg denně, aby jste předešli abstinenčním příznakům. Nikdy sami léčbu neukončujte. Dbejte přesně pokynů Vašeho lékaře, co se týče velikosti dávky a  délky užívání. Zároveň je třeba dodržet maximální denní dávku – max. 4mg denně.
Je nezbytné užívat tablety pravidelně, přibližně ve stejnou dobu každý den. Přípravek není nutné užívat s jídlem, zapomenete-li si však vzít  jednu dávku, užijte až následující dávku v obvyklou dobu. Nikdy neužívejte dvojitou dávku.

Možné nežádoucí účinky Xanaxu a čemu věnovat pozornost

Podobně jako všechny léky, může mít i Xanax nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého uživatele léku. Během léčby přípravkem Xanax se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
ospalost a útlum (zejména na počátku léčby, postupně mizí)
snížení chuti k jídlu, zmatenost, deprese (přípravek neužívejte, pokud trpíte depresemi), ztráta orientace, porucha koordinace a pohybů rovnováhy
Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení
koupit Xanax, měl by Vás seznámit i s možnými vedlejšími účinky.

Pokud je třeba zahájit léčbu a ošetřující lékař vám doporučil koupit Xanax, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek jiným osobám. Používání léků ze skupiny benzodiazepinů může vést ke vzniku návyku a emocionální/fyzické  závislosti k těmto přípravkům. Dávkování je vždy přizpůsobeno konkrétní osobě.

Uchovávání Xanaxu

Uchovávejte vždy při teplotě do 25°C a mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Xanax po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Obsah balení

Koupit Xanax můžete v České republice podle potřeby v různých baleních a s různým obsahem léčivé látky.
XANAX 0,25 mg: bílé eliptické oválné tablety s půlicí rýhou na jedné straně.
XANAX 0,5 mg: růžové (broskvové) eliptické oválné tablety s půlící rýhou na jedné straně.
XANAX 1 mg: světle fialové eliptické oválné tablety, s půlící rýhou na jedné straně.
U těchto přípravků neslouží půlící rýha k půlení tablety ale pouze usnadňuje spolknutí Xanaxu.
XANAX 2 mg: bílé tablety ve tvaru tobolky s trojitou dělící rýhou na jedné straně a nápisem U94,  a trojitou dělící rýhou na druhé. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny nebo čtvrtiny. Záleží na předepsaném dávkování ošetřujícím lékařem.

Kde koupit Xanax


Koupit Xanax v České republice je možné výhradně na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupný léčivý přípravek. Bez lékařského předpisu je možné koupit Xanax pouze přes zahraniční internetové obchody, a to pouze v zemích, kde je Xanax volně dostupný.
Pokud si chcete
koupit Xanax, ujistěte se, že balení obsahuje název výrobního podniku – Pfizer.

Vermox

Koupit Vermox

Téměř každý člověk se během svého života setkal se střevním cizopasníkem, jako jsou například roup dětský, škrkavka dětská, hádě střevní nebo tasemnice. V případě výskytu těchto střevních cizopasníku je třeba neotálet s léčbou, protože některé druhy mohou ovlivnit funkci vnitřních orgánů, svalové tkáně, kostí i funkčnost mozku. Antihelminitikum je vhodné užívat pro akutní léčbu, ale také je vhodné koupit Vermox čistě pro preventivní účely.

Co je Vermox a k čemu se používá

Účinnou složkou léčivého přípravku Vermoxu je Mebendazol, který brání vzniku i rozmnožování helmintů (cizopasníků) a podporuje jejich rychlé vylučování z těla. Vermox má velmi silný farmakologický účinek a má vliv na různé typy střevních parazitů. Zejména proto se nejčastěji používá pro léčbu nejtěžšími forem střevních chorob způsobených střevními parazity.

 

Užívání Vermoxu

Pokud jste se rozhodli koupit Vermox, užívejte jej přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování přípravku Vermox se řídí druhem cizopasníka a je vždy určeno lékařem. Vermox je standardně ve formě žvýkacích tablet. Obvykle se užívá dvakrát denně, ráno a večer, po dobu 3 dnů.

V případě požití většího množství tablet přípravku Vermox se mohou dostavit žaludeční křeče, nevolnost, zvracení a průjem. V tomto případě se poraďte s lékařem, který Vám může doporučit užít aktivní uhlí, které vstřebá Vermox, který je přítomný v žaludku.
 

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Vermox nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého uživatele léku. Během léčby přípravkem Vermox se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
závrať (točení hlavy)
kožní vyrážka, kopřivka
padání vlasů
bolesti žaludku, nadýmání i průjem
krevní, jaterní i ledvinové potíže (při užívání mnohem vyšších dávek než bylo doporučeno ošetřujícím lékařem)


Jestliže se projeví některý z následující nežádoucích účinků, ihned vyhledejte lékaře.

Pokud je třeba zahájit léčbu a ošetřující lékař vám doporučil koupit Vermox, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek jiným osobám. Dávkování je vždy přizpůsobeno konkrétní osobě.

 

Uchovávání Vermoxu

Uchovávejte vždy při teplotě do 25°C a mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Vermox po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti přípravku se vždy vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého  lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní  prostředí.

Obsah balení

Koupit Vermox můžete jako žvýkací tablety. Tablety je možné spolknout a zapít dostatečným množstvím tekutin nebo rozdrtit a podívat například s jídlem. Tablety jsou slabě oranžové barvy, kulaté, ploché, se skosenými hranami a s nápisem Me/100 na jedné straně a JANSSEN na druhé straně tablety. Jedna tableta obsahuje 100 miligramů mebendazolu, proto je na tabletě uvedena značka Me/100. Koupit Vermox můžete v balení po 6 tabletách (pro 3 denní léčbu). Další dostupné formy jsou 1 tableta s obsahem 500mg léčivé látky a také 2% roztok o obsahu 30ml.

Kde koupit Vermox

Koupit Vermox v České republice je možné výhradně na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupný léčivý přípravek. Bez lékařského předpisu je možné koupit Vermox pouze přes zahraniční internetové obchody, a to pouze v zemích, kde je Vermox volně dostupný.
Při koupi Vermoxu online musíte vědět, potřebnou dávku, která je pro vás vhodná, jak tento lék užívat a také vědět jaké jsou možné vedlejší účinky.

Tramal

Koupit Tramal

Bolest je subjektivní nepříjemný pocit zprostředkovaný nervovým systémem a mozkovou kůrou, související s možným nebo aktuálním poškozením tkáně. Bolest je nejčastějším důvodem, který pacienta nutí vyhledat lékařské ošetření. Až na drobné výjimky se každý člověk během života setká s různými druhy bolesti.

Druh bolesti

Akutní

Trvá sekundy až týdny, max. 3 měsíce. Vzniká úrazem, operací nebo nemocí a působí jako silní stresor.

Chronická

Trvá déle než 3 měsíce a přetrvává i po odstranění hlavního podnětu. Často je doplněna fyzickým i psychickým strádáním.

Povrchová

Ostrá a dobře lokalizovaná, vzniká nejčastěji úrazem

Hluboká somatická a viscerální

Tupá, dlouhodobě trvající a spatně lokalizovatelná – bolesti hlavy

Kořenová

Bolest míšních nervů zasahující celou délku nervu

Fantomová

Bolest pociťovaná u amputované části těla


V takovém případě je obvykle třeba kromě léčby doplnit proces analgetiky (léky tlumící bolest) například
koupit Tramal.
Rozeznáváme dva druhy analgetik – opioidní, neopioidní analgetika a také lokální anestetika. Tramal, s léčivou látkou tramadol, patří mezi opiodní analgetika ovlivňujících centrální nervový systém.

K čemu se Tramal používá

Tramadol léčivá látka přípravku TRAMAL tobolky je lék proti bolesti, který patří do skupiny opioidů, ovlivňujících centrální nervový systém. Zmírňuje bolest působením na zvláštní nervové buňky v míše a v mozku. Přípravek Tramal se používá k léčbě středně silné až silné bolesti.
Aby bylo možné si
koupit Tramal, mělo by nejprve dojít k důkladnému zhodnocení stupně bolesti pacienta ošetřujícím lékařem.
Věnujte prosím pozornost tomu, že přípravek Tramal tobolky může vést ke vzniku tělesné nebo psychické závislosti. Užívá-li se přípravek Tramal tobolky dlouhodobě, může jeho účinek slábnout (vznik tolerance) a může být potřebné zvyšování dávek. Přípravek není vhodný pro děti mladší 12 let.

Užívání Tramalu

Pokud jste obdrželi od lékaře doporučení koupit Tramal, užívejte jej přesně podle pokynů svého lékaře. Denní dávkování se liší podle závažnosti popsaných potíží. Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění
bolesti by se vždy měla použít co nejnižší možná dávka přípravku. Neužívejte více než 8 tvrdých tobolek denně, pokud lékař nedoporučí jinak. Pokud přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem Tramal tobolky předčasně, nejspíše se opět objeví bolest. Pokud chcete ukončit léčbu z důvodu nepříjemných nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem. 

Možné nežádoucí účinky léku Tramal

Podobně jako všechny léky a léčivé přípravky, může mít i Tramal nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého uživatele Tramalu. Během používání Tramalem se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Závratě, ospalost, pocit na zvracení, zvracení, sucho v ústech a nadměrné pocení
Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení užívat analgetika a
koupit Tramal, seznamte se s možnými vedlejšími účinky. V tomto případě není doporučeno řídit motorová vozidla.

Pokud Vám lékař doporučil koupit Tramal, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku. Ukončíte-li náhle užívání tohoto přípravku, můžete zaznamenat nežádoucí účinky jako je závrať,  otupělost, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest hlavy, pocit nemoci, skutečná nemoc a třes. Při dlouhodobém užívání může dojít k závislosti.

Uchovávání Tramalu

Uchovávejte vždy při teplotě do 25°C a mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Tramal po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a nepoužité léčivo nevyhazujte do odpadu nebo odpadních vod.

Obsah balení

Tramal je dostupný v několika lékových formách: Tablety, tobolky, ampule pro injekce, kapky. V české republice je možné koupit Tramal ve formě tobolek 50mg – tvrdé želatinové tobolky, víčko zelené, spodní část světle žlutá, uvnitř bílý až nažloutlý prášek.
Tobolky lze zakoupit v blistrech po 10 nebo 20 kusech.

Kde koupit Tramal


Koupit Tramal v České republice je možné výhradně na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupné analgetikum díky možnosti závislosti. Bez lékařského předpisu je možné koupit Tramal pouze přes zahraniční internetové obchody.

Sumamed

Koupit Sumamed

Sumamed patří do skupiny makrolidových antibiotik. Makrolidy jsou bakteriostatická antibiotika, která na některé kmeny bakterií působící i baktericidně (tedy je ničí). Léčivou látkou přípravku Sumamed tablety je azithromycin. Má široké spektrum účinnosti a prokázal se jako účinný proti velkému množství kmenů mikroorganismů. 

K čemu se antibiotikum Sumamed používá

Sumamed se nejčastěji používá k léčbě následujících infekčních onemocnění:
bakteriální zánět hltanu, mandlí, vedlejších dutin nosních a středního ucha, zánět průdušek a zápal plic.
Je ovšem také možné jej použít při infekcích kůže a měkkých tkání jako jsou lymská borelióza, růže, bakteriální puchýřovitá onemocnění kůže a hnisavé záněty kůže. Léčí také některé pohlavně přenosné choroby (chlamydie), nekomplikované záněty močové trubice, děložního čípku a pánve.

Aby bylo možné si koupit Sumamed, mělo by nejprve dojít k důkladnému vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem. Až poté by měl být vystaven recept.

Užívání Sumamedu

Pokud jste dostali od lékaře doporučení koupit Sumamed, užívejte jej přesně podle pokynů svého lékaře. Denní dávkování se liší podle závažnosti popsaných potíží. Sumamed tablety jsou vhodné pouze pro děti s tělesnou hmotností nejméně 45 kg, kterým se podávají stejné dávky jako dospělým. Obvyklá dávka jsou 2-3 tablety denně. Maximální denní dávka je 1500mg azithromycinu, což jsou 3 tablety.
Přípravek není nutné užívat s jídlem, zapomenete-li si však vzít  jednu dávku, užijte až následující dávku v obvyklou dobu. Nikdy neužívejte dvojitou dávku.

Možné nežádoucí účinky Sumamedu a čemu věnovat pozornost

Podobně jako všechny léky, může mít i Sumamed nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého pacienta. Během léčby přípravkem Sumamed se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
průjem, zvracení, nevolnost, bolesti hlavy a břicha, kandidóza, nechutenství, nervozita a nespavost.
Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení
koupit Sumamed, seznamte se vždy důkladně s možnými vedlejšími účinky.

Pokud se u Vás vyskytnou některé z následujících příznaků závažné alergické reakce, přestaňte tento přípravek užívat a ihned vyhledejte lékaře nebo navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici:
– náhlé potíže s dýcháním, mluvením nebo polykáním
– otoky rtů, jazyka, obličeje a krku
– silné závratě nebo kolaps
– závažná nebo svědivá vyrážka, zejména s výsevem puchýřů a bolestivostí očí, úst a pohlavních orgánů

Pokud je třeba zahájit léčbu a ošetřující lékař vám doporučil koupit Sumamed, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek jiným osobám. Dávkování je vždy přizpůsobeno konkrétní osobě.

Uchovávání Sumamedu

Uchovávejte vždy při teplotě do 25°C a mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Sumamed po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Obsah balení

Koupit Sumamed můžete v České republice v balení Sumamed 500mg tablety.
SUMAMED 500mg tablety jsou světle modré oválné potahované tablety, na jedné straně s označením AI 500 a půlicí rýhou. Tablety jsou dostupné v blistrech, které obsahují 2 nebo 3 potahované tablety. 

Kde koupit Sumamed


Koupit Sumamed v České republice je možné výhradně na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupný léčivý přípravek. Bez lékařského předpisu je možné koupit Sumamed pouze přes zahraniční internetové obchody.

Strattera

Koupit Strattera

V dnešní době trpí čím dál více dětí poruchou pozornosti. ADHD je zkratka pro onemocnění, které se česky nazývá “hyperkinetická porucha” anebo “porucha pozornosti s hyperaktivitou” (anglicky Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Děti a dospívající s ADHD mají problém:
zůstat sedět v klidu a soustředit se. Velké množství dětí a dospívajících s tím má problémy a již se s poruchou soustředění narodili. V případě ADHD to však může způsobit problémy v každodenním životě. Děti a dospívající s ADHD mohou mít potíže s učením a domácími úkoly. Mají problémy s chováním doma, ve škole i na dalších místech. ADHD však neovlivňuje inteligenci dítěte nebo dospívajícího. Dospělí s ADHD mají stejné potíže jako děti, což se může projevit v oblastech, jako je: práce, vztahy, nízká sebedůvěra, problémy se vzděláváním. V případě poruchy pozornosti je výhodné začít co nejdříve užívat léky,
například koupit Strattera tobolky.

K čemu se Strattera používá

Přípravek Strattera obsahuje léčivou látku atomoxetin a používá se k léčbě hyperkinetické poruchy, tedy poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Používá se u dětí ve věku 6 let a starších. Přípravek se používá pouze jako součást celkové léčby onemocnění, která vyžaduje také léčbu bez užívání léků, jako je poradenství a psychoterapie.
U dospělých je přípravek Strattera užíván k léčbě ADHD, pokud jsou příznaky tohoto onemocnění velmi obtěžující a ovlivňují Váš pracovní nebo společenský život, a pokud měl pacient příznaky tohoto onemocnění již v dětství.
Strattera zvyšuje  množství noradrenalinu v mozku. Noradrenalin je tělu vlastní chemická látka v mozku, která zvyšuje pozornost, snižuje impulzivitu a nadměrnou aktivitu u pacientů s ADHD. Tento přípravek byl předepsán s cílem pomoci zvládat projevy ADHD. Tento přípravek není stimulantem, a proto není návykový.

Aby bylo možné si koupit Strattera tobolky, mělo by nejprve dojít k důkladnému vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem. Až poté by měl být vystaven recept.

Užívání přípravku Strattera

Pokud jste dostali od lékaře doporučení koupit Straterra tobolky, užívejte je přesně podle pokynů svého lékaře. Denní dávkování se liší podle hmotnosti pacienta.
Je vhodné užívat tablety pravidelně ve stejnou dobu každý den. Přípravek není nutné užívat s jídlem, zapomenete-li si však vzít jednu dávku, užijte až následující dávku v obvyklou dobu. Nikdy neužívejte dvojitou dávku. Přípravek Strattera není nutné užívat navždy. Pokud užíváte přípravek Strattera déle než jeden rok, Váš lékař zkontroluje léčbu a posoudí, zda je užívání přípravku nadále nutné.

Možné nežádoucí účinky přípravku Strattera

Podobně jako všechny léky, může mít i Strattera nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého pacienta. Během léčby přípravkem Strattera se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
rychlý tlukot srdce nebo podobné pocity, abnormální srdeční rytmus, sebevražedné myšlenky nebo pocity na zabití se, agresivní a zlostné pocity, rychlé kolísání nebo změny nálad a kopřivka, bolesti hlavy, zvracení
Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení
koupit Strattera tobolky, měl by Vás seznámit i s možnými vedlejšími účinky.

Pokud je třeba zahájit léčbu a ošetřující lékař vám doporučil koupit Strattera přípravek, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek jiným osobám. Dávkování je vždy přizpůsobeno konkrétní osobě.

Uchovávání přípravku Strattera

Uchovávejte vždy mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Obsah balení

Koupit Straterra můžete v České republice podle potřeby v různých baleních a s různým obsahem léčivé látky. Léčivo je ve formě tvrdých tobolek

Obsah účinné látky

Barva

10

bílé

18

zlaté/bílé

25

modré/bílé

40

modré

60

Modré/zlaté


Kde koupit Strattera


Koupit Strattera v České republice je možné výhradně na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupný léčivý přípravek. Bez lékařského předpisu je možné koupit Strattera pouze přes zahraniční internetové obchody.

Rivotril

Koupit Rivotril


Rivotril, který je také možné znát pod jménem klonazepam je dobře známý lék mezi lidmi, kteří trpí stresem a úzkostí spojenou s neurologickými problémy. Klonazepam je lék, který patří k velmi specifické skupiny léků nazývaných benzodiazepiny, které pracují na neurologické systému. Rivotril je silný léčivý přípravek, který mění množství různých chemických látek v mozku a v důsledku této změny se člověk cítí uvolněný a klidný. Kromě léčby stresu a úzkosti se Rivotril používá při potížích se spánkem.

K čemu se Rivotril používá

Léčivá látka klonazepam patří do skupiny benzodiazepinů, má výrazné protikřečové účinky, tedy zabraňuje vzniku záchvatů, křečí kosterního svalstva a zmírňuje již vzniklé křeče. 

Rivotril se používá k léčbě epilepsie u dospělých i u dětí, včetně kojenců.
Koupit Rivotril můžete také ke krátkodobé léčbě panických poruch, stresu, deprese.

Po dávce Rivotrilu se klonazepam absorbuje do krve a poté se přesune do mozku přes krevní řečiště. Potlačuje práci neurotransmiterů, které jsou odpovědné za způsobený stres a úzkost. V důsledku tohoto začnou převažovat klidové stavy.

Užívání a dávkování Rivotrilu

Pokud jste dostali od lékaře doporučení koupit Rivotril, užívejte tento lék přesně podle pokynů svého lékaře. Denní dávkování se u každé osoby liší podle závažnosti potíží.
Pokud to situace umožňuje možné, měla by být denní dávka rozdělena do tří stejných dávek. Pokud nejsou dávky  stejné, měla by být největší dávka podána těsně před ulehnutím.
Tablety se zapíjejí vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem.  Dětem do 3 let se podávají kapky.
Léčba přípravkem Rivotril bývá dlouhodobá a může trvat celý život. 
Přípravek není nutné užívat s jídlem, zapomenete-li si však vzít  jednu dávku, užijte až následující dávku v obvyklou dobu. Nikdy neužívejte dvojitou dávku.

Možné nežádoucí účinky přípravku Rivotril

Téměř jako všechny léky, může mít i Rivotril nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého uživatele léku. Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:
ospalost a útlum (zejména na počátku léčby, postupně mizí) – jedná se o jeden z nejčastějších vedlejších účinků
pocity svalové  slabosti a obtíže při chůzi, včetně pádů a zlomenin
mohou se projevit i změny v chování, zvláště u dětí, včetně vzrušení a podrážděnosti

Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení
koupit Rivotril, měl by Vás seznámit i s možnými vedlejšími účinky.

Pokud je třeba zahájit léčbu a ošetřující lékař vám doporučil koupit Rivotril, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek nikomu jinému. Dávkování je vždy přizpůsobeno konkrétní osobě.

Těhotné ženy a ženy, které kojí by neměli nikdy koupitRivotril bez lékařského předpisu. Důvodem je to, že u těhotných žen Rivotril může poškodit plod v těle matky.

Vzhledem k tomu, že samotný alkohol může vyprovokovat epileptické záchvaty a to nezávisle na  terapii, nesmí pacienti s epilepsií za žádných okolností konzumovat alkohol. 

Uchovávání Rivotrilu a lékové formy

Nikdy nepoužívejte Rivotril po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Tablety (0,5mg a 2mg tablety): Uchovávejte vždy při teplotě do 25°C a mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte jej v původním obalu tak, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Perorální kapky a roztok (2,5mg/ml): Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Po prvním otevření uchovávejte při teplotě  do 25 °C a spotřebujte do 20 dnů. 

Kde koupit Rivotril


Každý může k
oupit Rivotril v České republice výhradně na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupný léčivý přípravek. Bez lékařského předpisu je možné koupit Rivotril pouze přes zahraniční internetové obchody, a to pouze v zemích, kde je Rivotril volně dostupný.
Pokud si chcete
koupit Rivotril bez lékařského předpisu ujistěte se, že balení obsahuje název výrobního podniku – Roche.

Riselle

Koupit Riselle

Ženy během svého života prochází několikrát hormonálními změnami. Nejdůležitějšími hormony v těle ženy jsou estrogeny. Estrogeny se tvoří převážně ve vaječnících. Jsou nezbytné pro normální pohlavní vývoj žen, pro regulaci menstruačního cyklu v období plodnosti ženy a jsou také důležité pro tvorbu kostí. Během stárnutí ženy tvoří vaječníky stále  méně estrogenu. Pokud jsou vaječníky odstraněny chirurgicky před obdobím menopauzy, je pokles tvorby estrogenů velmi prudký.

Snížení tvorby hormonů má často za následek známé klimakterické příznaky, jako jsou návaly a noční pocení. Nedostatek estrogenů může také vyvolat problémy, jako je např. inkontinence moči a opakované záněty močového měchýře.
Užívání léků obsahujících estrogeny může tyto potíže zmírnit, proto je vhodné
koupit Riselle.

K čemu se Riselle používá

Riselle je implantát obsahující hormon (léčivou látku) Estradiol. Je to jeden z ženských pohlavních hormonů, které Vaše tělo produkuje. Riselle nahrazuje přirozenou tvorbu estrogenů a je určen k léčbě příznaků provázejících klimakterium (tzv. Přechod) a k hormonální terapii.
Pokud máte zvýšené riziko zlomenin kvůli osteoporóze (řídnutí kostí), a nemůžete být léčena jinou formou, nebo jiná léčba se ukázala jako neúčinná, můžete koupit Riselle také k preventivní léčbě osteoporózy. Váš lékař by měl s Vámi zvážit všechny pro Vás vhodné možnosti.

Užívání implantátu Riselle

Pokud jste se rozhodli koupit Riselle implantát, užívejte jej přesně podle pokynů svého lékaře. Dříve než začnete používat hormonální léčbu nebo ji po delší přestávce obnovíte, měl by lékař prověřit Vaši osobní a rodinnou anamnézu. Ženy, které mají nebo v minulosti měly karcinom prsu, nesmí hormonální substituční léčbu užívat.
Obvyklé dávkování je jeden implantát každých 6 měsíců. Implantát se zavádí podkožně v místním znecitlivění, a to přiloženým aplikátorem k jednorázovému použití, do málo pohyblivých oblastí, jako je horní vnější část hýždí nebo dolní část břišní stěny.

Nežádoucí účinky implantátu Riselle

V závislosti na velikosti dávky implantátu a na citlivosti pacientky může mít přípravek Riselle nežádoucí účinky: potíže s prsy (citlivost, bolest, otoky a sekrece)
zadržování tekutin (obvykle se projevují jako otok kotníků nebo nohou), zvýšení tělesné
hmotnosti, zarudnutí kůže, vyrážka, tvorba sraženin
bolesti hlavy, migréna, únava, nervozita a změny nálady

Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení
koupit Riselle, seznamte se vždy s možnými vedlejšími účinky.

Pokud je třeba zahájit léčbu a ošetřující lékař vám doporučil koupit Riselle, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek jiným osobám.

Uchovávání implantátu Riselle

Uchovávejte vždy mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 30°C a zároveň chraňte přes chladem a mrazem.
Nepoužívejte implantát Riselle po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Obsah balení

Koupit Riselle můžete v České republice v balení Riselle 25mg s aplikátorem. Jedná se o jeden implantát s obsahem 25mg estradiolu. Riselle neobsahuje žádné pomocné látky. Jedná se o bílý až světle hnědý matný nebo průsvitný váleček.

Kde koupit Riselle

Koupit Riselle v České republice již není možné. Bez lékařského předpisu je možné koupit Riselle pouze přes zahraniční internetové obchody, a to pouze v zemích, kde je Riselle dostupný (Rumunsko, Brazílie)
Pokud si chcete
koupit Riselle, ujistěte se, že balení obsahuje název výrobního podniku – Organon (Ireland) Ltd.

Retina

Koupit Retin-A

Většina lidí se během svého života (převážně v pubertě) alespoň jednou setká s akné. Standardně se jedná o jeden pupínek v místě postižení. Horší variantou jsou všem zanícené uhry, nehojící se a takové, které zjizví tkáň. V takovém případě je dobré navštívit dermatologa a používat přípravky, které pomohou léčbě, například koupit Retin-A.

K čemu se Retin-A používá

Retin-A je určen k léčbě akné a uhrovitosti.  Komedony (uhry) vznikají v důsledku zvýšené tvorby některých buněk v zúžené části vývodu mazové žlázy. Buňky, které odumírají a standardně odcházejí s mazem přes žlázu ven s těla. Zvýšenou produkcí buněk může dojít k ucpávání vývodu a hromadění mazu za takto vzniklou překážkou, která je působením krému Retin-A uvolňována. Otevřené komedony (tzv. černé pupínky) se při léčbě přípravkem Retin-A posunují bez zánětlivých projevů k povrchu kůže. Uzavřené komedony (tzv. bílé) se buď mění v otevřené, nebo přeměňují v pupínky nebo puchýřky hojící se bez jizev, jakmile se účinkem krému Retin-A uvolní ucpaný vývod. Krém Retin-A zabraňuje rovněž tvorbě nových komedonů.
Aby bylo možné si
koupit Retin-A, mělo by nejprve dojít k důkladnému vyšetření pacienta dermatologem. Až poté by měl být vystaven recept.

Užívání krému Retin-A

Pokud jste dostali od lékaře doporučení koupit Retin-A, užívejte jej přesně podle pokynů svého lékaře nebo příbalového letáku. Obvykle se krém Retin-A nanáší jednou denně před spaním v dostatečném množství, kterým lehce pokryje všechna postižená místa.
Před nanesením krému Retin-A je třeba postižená místa důkladně omýt vodou a neparfemovaným mýdlem. Po umytí kůži jemně a úplně osušte, nikoli drhnutím. Před aplikací krému Retin-A je třeba léčené oblasti ponechat nejméně 20 – 30 minut oschnout.
Poté se přípravek lehce nanáší na postižená místa pomocí gázových, vatových tamponů nebo
čistých konečků prstů. Léčené oblasti chraňte před sluncem a zdroji ultrafialového záření (opalování na slunci nebo v soláriu), v opačném případě může dojít k podráždění kůže.
Také je třeba dbát na to, aby přípravek nepřišel do styku s ústy, nosem, očima a očními víčky.

Možné nežádoucí účinky krému Retin-A

Podobně jako všechny léky a léčivé přípravky, může mít i krém Retin-A nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého, kdo užije krém Retin-A. Během léčby přípravkem Retina-A se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
U některých citlivějších jedinců se mohou během léčby objevit bolesti hlavy, podráždění kůže, bolest kůže, zánětlivé onemocnění kůže (dermatitida), suchá kůže, pálení, štípání, horkost, zarudnutí, svědění, odlupování kůže, vyrážka, ztluštění a rohovatění kůže.
V případě, že se krém dostane nedopatřením do očí, může dojít k podráždění očí a otokům. V takovém případě ihned oči vypláchněte vodou.
Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od kožního lékaře doporučení
koupit Retin-A, seznamte se vždy i s možnými vedlejšími účinky.

Pokud je třeba zahájit léčbu a ošetřující lékař vám doporučil koupit Retin-A krém, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek jiným osobám.

Uchovávání krému Retin-A

Uchovávejte vždy při teplotě do 25°C v dobře uzavřené tubě a mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Obsah balení

Koupit Retin-A krém můžete v České republice podle potřeby v různých baleních a s různým obsahem léčivé látky.
Retin-A je jemný homogenní nažloutlý krém se slabým zápachem po vosku. Balení obsahuje 1 hliníkovou tubu s 30 g krému.
 Léčivou látkou je standardně tretinoinum 0,50 mg v 1 g krému (krém 0,05%). Můžete ovšem také koupit Retin-A s obsahem 0,025 a 0,1%

Kde koupit Retin-A krém


Koupit Retin-A v České republice je možné pouze na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupný léčivý přípravek. Bez lékařského předpisu je možné koupit Retin-A krém pouze přes zahraniční internetové obchody.