Koupit Entizol

Většina populace se během života setká se záněty nebo infekcemi způsobenými bakteriemi nebo prvoky. Nejčastější infekce způsobené prvoky jsou gynekologické infekce a infekce močové trubice. Doporučením je v takové situaci užívat léčivé přípravky, které zničí jak prvoky, tak anaerobní bakterie (nepotřebují k životu kyslík), například koupit Entizol. Entizol je lék, který patří mezi antibiotika ze skupiny nitroimidazolů. Účinnou látkou preparátu je sloučenina metronidazol.

 

K čemu se Entizol používá

Entizol se nejčastěji používá při léčbě infekcí, které jsou vyvolány některými prvoky, jako jsou trichomoniáza, amébiáza, lambliáza. Dále se také užívá při léčbě infekcí a zánětů způsobených anaerobními bakteriemi nebo závažných smíšených z anaerobních a aerobních infekcí, a to většinou v kombinaci s  dalšími léčivými přípravky a při léčbě infekce Entizol je možné použít pro léčbu infekce způsobenou Helicobacter pylori, jako jsou onemocnění peptickými vředy žaludku nebo dvanáctníku a při profylaxi (předcházení) anaerobních infekcí před břišními, gynekologickými a porodnickými operacemi. Metronidazol se dostává dovnitř bakteriálních buněk, napadá jejich buněčné enzymy a navíc poškozuje bakteriální DNA. Aby bylo možné koupit Entizol a následně jej užívat, je vhodné situaci nejprve konzultovat s ošetřujícím lékařem.

Užívání přípravku Entizol

Pokud jste dostali od lékaře doporučení koupit Entizol, užívejte jej přesně podle pokynů svého lékaře. Během léčby Entizolem a alespoň jeden den po jejím ukončení nesmějí být požívány alkoholické nápoje, protože by mohlo dojít k vyvolání nežádoucích účinků, jako jsou křeče v břiše, nucení na zvracení, zvracení, bolesti hlavy a zrudnutí kůže. Vzhledem k lékové formě se doporučuje nepodávat přípravek dětem do 3 let věku.
Standardně se užívají tablety několikrát denně po dobu 5-10 dnů. V případě gynekologických infekcí u žen, může gynekolog doporučit koupit Entizol ve formě vaginálních tablet. Přesné dávkování vždy doporučí ošetřující lékař na základě anamnézy pacienta.

Možné nežádoucí účinky Entizolu

Podobně jako ostatní léky, může mít i Entizol nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého uživatele léčivého přípravku. Během léčby Entizolem se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Nejčastěji se mohou vyskytnout pocity na zvracení, bolesti hlavy, nechutenství, sucho v ústech a ostrou kovovou chutí v ústech. 
Příležitostně se mohou vyskytnout i průjem, nepříjemné pocity v břiše a 
zácpa. V případě alergických projevů se může objevit zarudnutí kůže, kopřivka a horečka.
Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení
koupit Entizol, seznamte se vždy podrobně s možnými vedlejšími účinky. Pokud je třeba zahájit léčbu a ošetřující lékař vám doporučil koupit Entizol, je třeba dbát pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek dalším osobám.

Uchovávání Entizolu

Uchovávejte vždy při teplotě do 25°C a mimo dosah a dohled dětí, v původním obalu a chraňte výrobek před světlem a vlhkostí.
Nikdy nepoužívejte Entizol po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Obsah balení

Koupit Entizol můžete v České republice podle potřeby v různých baleních a s různým obsahem léčivé látky.
Nejčastější formou jsou tablety 20x250mg a nebo 10x500mg vaginální tablety pro ženy.

Kde koupit Entizol


Koupit Entizol v České republice je možné výhradně na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupný léčivý přípravek. Bez lékařského předpisu je možné koupit Entizol pouze na zahraničních internetových obchodech, a to pouze v zemích, kde je Entizol volně dostupný.
Pokud si chcete
koupit Entizol, ujistěte se, že víte jak přípravek užívat. Entizol používají někteří akvaristé pro léčbu rybiček anebo chovatelé drobného zvířectva. Je tedy také možné získat recept od veterináře.