Koupit Retin-A

Většina lidí se během svého života (převážně v pubertě) alespoň jednou setká s akné. Standardně se jedná o jeden pupínek v místě postižení. Horší variantou jsou všem zanícené uhry, nehojící se a takové, které zjizví tkáň. V takovém případě je dobré navštívit dermatologa a používat přípravky, které pomohou léčbě, například koupit Retin-A.

 

K čemu se Retin-A používá

Retin-A je určen k léčbě akné a uhrovitosti.  Komedony (uhry) vznikají v důsledku zvýšené tvorby některých buněk v zúžené části vývodu mazové žlázy. Buňky, které odumírají a standardně odcházejí s mazem přes žlázu ven s těla. Zvýšenou produkcí buněk může dojít k ucpávání vývodu a hromadění mazu za takto vzniklou překážkou, která je působením krému Retin-A uvolňována. Otevřené komedony (tzv. černé pupínky) se při léčbě přípravkem Retin-A posunují bez zánětlivých projevů k povrchu kůže. Uzavřené komedony (tzv. bílé) se buď mění v otevřené, nebo přeměňují v pupínky nebo puchýřky hojící se bez jizev, jakmile se účinkem krému Retin-A uvolní ucpaný vývod. Krém Retin-A zabraňuje rovněž tvorbě nových komedonů.
Aby bylo možné si
koupit Retin-A, mělo by nejprve dojít k důkladnému vyšetření pacienta dermatologem. Až poté by měl být vystaven recept.

Užívání krému Retin-A

Pokud jste dostali od lékaře doporučení koupit Retin-A, užívejte jej přesně podle pokynů svého lékaře nebo příbalového letáku. Obvykle se krém Retin-A nanáší jednou denně před spaním v dostatečném množství, kterým lehce pokryje všechna postižená místa.
Před nanesením krému Retin-A je třeba postižená místa důkladně omýt vodou a neparfemovaným mýdlem. Po umytí kůži jemně a úplně osušte, nikoli drhnutím. Před aplikací krému Retin-A je třeba léčené oblasti ponechat nejméně 20 – 30 minut oschnout.
Poté se přípravek lehce nanáší na postižená místa pomocí gázových, vatových tamponů nebo
čistých konečků prstů. Léčené oblasti chraňte před sluncem a zdroji ultrafialového záření (opalování na slunci nebo v soláriu), v opačném případě může dojít k podráždění kůže.
Také je třeba dbát na to, aby přípravek nepřišel do styku s ústy, nosem, očima a očními víčky.

Možné nežádoucí účinky krému Retin-A

Podobně jako všechny léky a léčivé přípravky, může mít i krém Retin-A nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého, kdo užije krém Retin-A. Během léčby přípravkem Retina-A se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
U některých citlivějších jedinců se mohou během léčby objevit bolesti hlavy, podráždění kůže, bolest kůže, zánětlivé onemocnění kůže (dermatitida), suchá kůže, pálení, štípání, horkost, zarudnutí, svědění, odlupování kůže, vyrážka, ztluštění a rohovatění kůže.
V případě, že se krém dostane nedopatřením do očí, může dojít k podráždění očí a otokům. V takovém případě ihned oči vypláchněte vodou.
Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od kožního lékaře doporučení
koupit Retin-A, seznamte se vždy i s možnými vedlejšími účinky.

Pokud je třeba zahájit léčbu a ošetřující lékař vám doporučil koupit Retin-A krém, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek jiným osobám.

Uchovávání krému Retin-A

Uchovávejte vždy při teplotě do 25°C v dobře uzavřené tubě a mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Obsah balení

Koupit Retin-A krém můžete v České republice podle potřeby v různých baleních a s různým obsahem léčivé látky.
Retin-A je jemný homogenní nažloutlý krém se slabým zápachem po vosku. Balení obsahuje 1 hliníkovou tubu s 30 g krému.
 Léčivou látkou je standardně tretinoinum 0,50 mg v 1 g krému (krém 0,05%). Můžete ovšem také koupit Retin-A s obsahem 0,025 a 0,1%

Kde koupit Retin-A krém


Koupit Retin-A v České republice je možné pouze na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupný léčivý přípravek. Bez lékařského předpisu je možné koupit Retin-A krém pouze přes zahraniční internetové obchody.