Koupit Vermox

Téměř každý člověk se během svého života setkal se střevním cizopasníkem, jako jsou například roup dětský, škrkavka dětská, hádě střevní nebo tasemnice. V případě výskytu těchto střevních cizopasníku je třeba neotálet s léčbou, protože některé druhy mohou ovlivnit funkci vnitřních orgánů, svalové tkáně, kostí i funkčnost mozku. Antihelminitikum je vhodné užívat pro akutní léčbu, ale také je vhodné koupit Vermox čistě pro preventivní účely.

 

Co je Vermox a k čemu se používá

Účinnou složkou léčivého přípravku Vermoxu je Mebendazol, který brání vzniku i rozmnožování helmintů (cizopasníků) a podporuje jejich rychlé vylučování z těla. Vermox má velmi silný farmakologický účinek a má vliv na různé typy střevních parazitů. Zejména proto se nejčastěji používá pro léčbu nejtěžšími forem střevních chorob způsobených střevními parazity.

 

Užívání Vermoxu

Pokud jste se rozhodli koupit Vermox, užívejte jej přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování přípravku Vermox se řídí druhem cizopasníka a je vždy určeno lékařem. Vermox je standardně ve formě žvýkacích tablet. Obvykle se užívá dvakrát denně, ráno a večer, po dobu 3 dnů.

V případě požití většího množství tablet přípravku Vermox se mohou dostavit žaludeční křeče, nevolnost, zvracení a průjem. V tomto případě se poraďte s lékařem, který Vám může doporučit užít aktivní uhlí, které vstřebá Vermox, který je přítomný v žaludku.
 

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Vermox nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého uživatele léku. Během léčby přípravkem Vermox se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
závrať (točení hlavy)
kožní vyrážka, kopřivka
padání vlasů
bolesti žaludku, nadýmání i průjem
krevní, jaterní i ledvinové potíže (při užívání mnohem vyšších dávek než bylo doporučeno ošetřujícím lékařem)


Jestliže se projeví některý z následující nežádoucích účinků, ihned vyhledejte lékaře.

Pokud je třeba zahájit léčbu a ošetřující lékař vám doporučil koupit Vermox, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek jiným osobám. Dávkování je vždy přizpůsobeno konkrétní osobě.

 

Uchovávání Vermoxu

Uchovávejte vždy při teplotě do 25°C a mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Vermox po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti přípravku se vždy vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého  lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní  prostředí.

Obsah balení

Koupit Vermox můžete jako žvýkací tablety. Tablety je možné spolknout a zapít dostatečným množstvím tekutin nebo rozdrtit a podívat například s jídlem. Tablety jsou slabě oranžové barvy, kulaté, ploché, se skosenými hranami a s nápisem Me/100 na jedné straně a JANSSEN na druhé straně tablety. Jedna tableta obsahuje 100 miligramů mebendazolu, proto je na tabletě uvedena značka Me/100. Koupit Vermox můžete v balení po 6 tabletách (pro 3 denní léčbu). Další dostupné formy jsou 1 tableta s obsahem 500mg léčivé látky a také 2% roztok o obsahu 30ml.

Kde koupit Vermox

Koupit Vermox v České republice je možné výhradně na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupný léčivý přípravek. Bez lékařského předpisu je možné koupit Vermox pouze přes zahraniční internetové obchody, a to pouze v zemích, kde je Vermox volně dostupný.
Při koupi Vermoxu online musíte vědět, potřebnou dávku, která je pro vás vhodná, jak tento lék užívat a také vědět jaké jsou možné vedlejší účinky.