Koupit Tramal

Bolest je subjektivní nepříjemný pocit zprostředkovaný nervovým systémem a mozkovou kůrou, související s možným nebo aktuálním poškozením tkáně. Bolest je nejčastějším důvodem, který pacienta nutí vyhledat lékařské ošetření. Až na drobné výjimky se každý člověk během života setká s různými druhy bolesti.

 

Druh bolesti

Akutní

Trvá sekundy až týdny, max. 3 měsíce. Vzniká úrazem, operací nebo nemocí a působí jako silní stresor.

Chronická

Trvá déle než 3 měsíce a přetrvává i po odstranění hlavního podnětu. Často je doplněna fyzickým i psychickým strádáním.

Povrchová

Ostrá a dobře lokalizovaná, vzniká nejčastěji úrazem

Hluboká somatická a viscerální

Tupá, dlouhodobě trvající a spatně lokalizovatelná – bolesti hlavy

Kořenová

Bolest míšních nervů zasahující celou délku nervu

Fantomová

Bolest pociťovaná u amputované části těla


V takovém případě je obvykle třeba kromě léčby doplnit proces analgetiky (léky tlumící bolest) například
koupit Tramal.
Rozeznáváme dva druhy analgetik – opioidní, neopioidní analgetika a také lokální anestetika. Tramal, s léčivou látkou tramadol, patří mezi opiodní analgetika ovlivňujících centrální nervový systém.

K čemu se Tramal používá

Tramadol léčivá látka přípravku TRAMAL tobolky je lék proti bolesti, který patří do skupiny opioidů, ovlivňujících centrální nervový systém. Zmírňuje bolest působením na zvláštní nervové buňky v míše a v mozku. Přípravek Tramal se používá k léčbě středně silné až silné bolesti.
Aby bylo možné si
koupit Tramal, mělo by nejprve dojít k důkladnému zhodnocení stupně bolesti pacienta ošetřujícím lékařem.
Věnujte prosím pozornost tomu, že přípravek Tramal tobolky může vést ke vzniku tělesné nebo psychické závislosti. Užívá-li se přípravek Tramal tobolky dlouhodobě, může jeho účinek slábnout (vznik tolerance) a může být potřebné zvyšování dávek. Přípravek není vhodný pro děti mladší 12 let.

Užívání Tramalu

Pokud jste obdrželi od lékaře doporučení koupit Tramal, užívejte jej přesně podle pokynů svého lékaře. Denní dávkování se liší podle závažnosti popsaných potíží. Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění
bolesti by se vždy měla použít co nejnižší možná dávka přípravku. Neužívejte více než 8 tvrdých tobolek denně, pokud lékař nedoporučí jinak. Pokud přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem Tramal tobolky předčasně, nejspíše se opět objeví bolest. Pokud chcete ukončit léčbu z důvodu nepříjemných nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem. 

Možné nežádoucí účinky léku Tramal

Podobně jako všechny léky a léčivé přípravky, může mít i Tramal nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého uživatele Tramalu. Během používání Tramalem se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Závratě, ospalost, pocit na zvracení, zvracení, sucho v ústech a nadměrné pocení
Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení užívat analgetika a
koupit Tramal, seznamte se s možnými vedlejšími účinky. V tomto případě není doporučeno řídit motorová vozidla.

Pokud Vám lékař doporučil koupit Tramal, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku. Ukončíte-li náhle užívání tohoto přípravku, můžete zaznamenat nežádoucí účinky jako je závrať,  otupělost, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest hlavy, pocit nemoci, skutečná nemoc a třes. Při dlouhodobém užívání může dojít k závislosti.

Uchovávání Tramalu

Uchovávejte vždy při teplotě do 25°C a mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Tramal po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a nepoužité léčivo nevyhazujte do odpadu nebo odpadních vod.

Obsah balení

Tramal je dostupný v několika lékových formách: Tablety, tobolky, ampule pro injekce, kapky. V české republice je možné koupit Tramal ve formě tobolek 50mg – tvrdé želatinové tobolky, víčko zelené, spodní část světle žlutá, uvnitř bílý až nažloutlý prášek.
Tobolky lze zakoupit v blistrech po 10 nebo 20 kusech.

Kde koupit Tramal


Koupit Tramal v České republice je možné výhradně na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupné analgetikum díky možnosti závislosti. Bez lékařského předpisu je možné koupit Tramal pouze přes zahraniční internetové obchody.