Koupit Augmentin

Augmentin je lék, který patří do skupiny antibiotik. Antibiotika jsou látky, které inhibují růst (množení) mikroorganismů, nebo je usmrcují. V současnosti je známo přes 6000 látek s antibiotickým účinkem, ale jen asi 70 z nich našlo uplatnění v humánní a veterinární medicíně, ostatní mají příliš výrazné nežádoucí účinky nebo jsou pro pacienta toxické. Antibiotika působí především proti bakteriím, některá jsou však účinná také proti houbám a parazitickým prvokům.

 

K čemu se Augmentin používá

Augmentin je antibiotikum, které ničí bakterie způsobující infekční onemocnění.
Obsahuje dvě odlišné léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných peniciliny, které ale někdy mohou přestat působit (bakterie se stanou rezistentními). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) zabraňuje vzniku této neúčinnosti amoxicilinu. Augmentin se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí středního ucha a vedlejších nosních dutin, dýchacího ústrojí, močového ústrojí, infekce kůže a měkkých tkání, včetně infekcí zubních, kostí a kloubů.

Aby bylo možné si koupit Augmentin, je třeba se nechat vyšetřit lékařem, který napíše recept.

Užívání Augmentinu

Pokud jste dostali od lékaře doporučení koupit Augmentin, užívejte jej přesně podle pokynů svého lékaře. Denní dávkování se liší podle závažnosti popsaných potíží. Obvykle se užívá 1-3 tablety denně s rozestupem alespoň 4 hodin. Spolkněte celou tabletu a zapijte sklenicí vody. Tablety užívejte na začátku jídla nebo těsně před jídlem. Jestliže jste zapomněl/a užít obvyklou dávku přípravku Augmentin, užijte ji hned, jakmile si své opomenutí uvědomíte. Další dávku neužívejte příliš brzo, ale s jejím užitím, počkejte přibližně 4 hodiny. Dávku ovšem nikdy nezdvojnásobujte.

Možné nežádoucí účinky Augmentinu a čemu věnovat pozornost

Podobně jako všechna antibiotika, může mít i Augmentin nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého pacienta. Během léčby Augmentinem se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
průjem, kandidóza (kvasinková infekce v pochvě, ústní dutině nebo v kožních záhybech), pocit na zvracení (nauzea), zejména při užívání vysokých dávek, vyrážka a svědění

Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení
koupit Augmentin, seznamte se důkladně s možnými vedlejšími účinky.

Pokud je třeba zahájit léčbu a ošetřující lékař vám doporučil koupit Augmentin, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek jiným osobám. Dávkování je vždy přizpůsobeno konkrétní osobě.

Uchovávání Augmentinu

Uchovávejte vždy mimo dosah a dohled dětí. Tablety v balení se sáčkem s desikantem mají být užity do 30 dnů po otevření sáčku.
Nepoužívejte Augmentin pokud jsou tablety poškozeny a nikdy po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Obsah balení Augmentinu

Koupit Augmentin můžete v České republice podle potřeby v různých baleních a s různým obsahem léčivé látky.
Augmentin 625 mg jsou potahované bílé až téměř bílé tablety oválného tvaru, na jedné straně s vyraženým označením AC a půlící rýhou. Tu je možné využít k rozpůlení tablety, pokud nelze spolknout celá.
Augmentin 1 g jsou potahované, bílé až téměř bílé tablety tvaru tobolky, na obou stranách
vyražené označení AC, na jedné straně půlicí rýha.
Oba druhy tablet jsou v blistrech vložených do krabičky. Balení obsahuje 2 – 500 tablet.

Kde koupit Augmentin


Koupit Augmentin v České republice je možné výhradně na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupné antibiotikum. Bez lékařského předpisu je možné koupit Augmentin pouze přes zahraniční internetové obchody, a to pouze v zemích, kde je Augmentin volně dostupný.