Koupit Zoloft

Většina lidí se během svého života alespoň jednou setká s pocity úzkosti nebo s mírnými projevy deprese. Deprese je závažná, dlouhotrvající porucha psychiky projevující se snížením až vymizením schopnosti prožívat potěšení, pokleslými náladami jedince a patologickým smutkem. Doporučením je v takové situaci užívat léčivé přípravky tišící stavy úzkosti a dalších psychických poruch, například koupit Zoloft.

 

K čemu se lék Zoloft používá

Přípravek Zoloft obsahuje léčivou látku sertralin. Sertralin patří do skupiny látek nazývaných
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Přípravek Zoloft je určen k léčbě několika poruch u dospělých jedinců :
– deprese a k prevenci návratu deprese
– sociální úzkostné poruchy
– posttraumatické stresové poruchy
– panické poruchy
– obsedantně – kompulsivní poruchy (u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 6-17 let)
Aby bylo možné si
koupit Zoloft, mělo by nejprve dojít k důkladnému vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem. Zeptejte se svého lékaře, pokud si nejste jist/a, proč Vám byl přípravek Zoloft předepsán. Až poté by měl být vystaven recept.

Užívání Zoloftu

Pokud jste obdrželi od lékaře doporučení koupit Zoloft, užívejte jej přesně podle pokynů svého lékaře. Denní dávkování se liší podle závažnosti popsaných potíží. Podle typu potíží lze dávku postupně zvyšovat nebo snižovat. Přípravek můžete užívat s jídlem i pitím. Je třeba ovšem v době užívání léku nekonzumovat grapefruitovou šťávu, protože by mohla zvýšit hladinu sertralinu v těle. Také je třeba nekonzumovat alkoholické nápoje.
Obvyklá dávka je 25mg – 50 mg sertralinu denně. Nikdy nepřekračujte maximální denní dávku 200mg.

Možné nežádoucí účinky Zoloftu

Podobně jako všechny léky a léčivé přípravky, může mít i Zoloft nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého uživatele léku. Během léčby Zoloftem se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Bolest v krku, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu, zvláštní pocity, noční můry, neklid, nervozita, pokles sexuální touhy, skřípání zubů, otupělost a brnění, třes, svalové napětí, neobvyklé chutě, nedostatek pozornosti, poruchy zraku, zvonění v uších, návaly horka,
bolest břicha, zvracení, zácpa, zkažený žaludek, plynatost, vyrážka, zvýšené pocení, bolest svalů, sexuální dysfunkce i erektilní dysfunkce.
Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení
koupit Zoloft, měl by Vás seznámit i s možnými vedlejšími účinky. V tomto případě není doporučeno řídit motorová vozidla.

Pokud Vám lékař doporučil koupit Zoloft, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek jiným osobám. Přípravek je určen až na výjimky pouze dospělým osobám. Ukončíte-li náhle užívání tohoto přípravku, můžete zaznamenat nežádoucí účinky jako je závrať,  otupělost, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest hlavy, pocit nemoci, skutečná nemoc a třes.

Uchovávání Zoloftu

Uchovávejte vždy při teplotě do 30°C a mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Zoloft po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Obsah balení

Koupit Zoloft můžete v České republice podle potřeby v různých baleních a s různým obsahem léčivé látky.
Zoloft 50mg – bílé, oválné, potahované tablety s půlicí rýhou.

Zoloft 100 mg – bílé, oválné, mírně bikonvexní potahované tablety.

Oba druhy tablet lze zakoupit v blistrech po 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 200, 294, 300 nebo 500 tabletách.

Kde koupit Zoloft


Koupit Zoloft v České republice je možné výhradně na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupný léčivý přípravek. Bez lékařského předpisu je možné koupit Zoloft pouze přes zahraniční internetové obchody. V některých zemích je dostupný také pod názvy Lustral nebo Besitran. Pokud si chcete koupit Zoloft, ujistěte se, že víte jak lék užívat.