Amesos 10/5 tablety

Koupit Amesos

Arteriální hypertenzi tak lze považovat za jedno z civilizačních onemocnění, její výskyt stoupá úměrně s dosaženým stupněm civilizačního vývoje společnosti. V Česku v roce 2004 ze všech úmrtí připadalo na choroby kardiovaskulární soustavy 51,4 %. Arteriální hypertenze, často jen hypertenze nebo zvýšený krevní tlak, je onemocnění, při kterém je chronicky zvýšený tlak krve v cévním řečišti. Ten má přímý vztah k rozvoji mrtvice a ischemické choroby srdeční, která vede ke vzniku infarktu myokardu.

 

Tabulka ukazuje hodnoty systolického a diastolického tlaku dle závažnosti.

Krevní tlak

Systolický [mmHg]

Diastolický [mmHg]

Ideální hodnoty

120

80

Normotenze

140 a méně

90 a méně

Mírná hypertenze

140 – 179

90 – 104

Středně těžká hypertenze

180 – 199

105 – 114

Těžká hypertenze

200 a víc

115 a víc

Izolovaná systolická hypertenze

160 a víc

89 a méně

V případě zvýšeného tlaku je vhodné navštívit lékaře a začít s léčbou, například koupit Amesos.

K čemu se Amesos používá

Lék Amesos je kombinovaný přípravek obsahující amlodipin, který patří do skupiny léků zvaných blokátory vápníkových kanálů, a lisinoprilu, který patří do skupiny léků zvaných inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE). Přípravek Amesos se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku. Příznaky zvýšeného krevního tlaku se u každého pacienta nemusí projevovat stejně, ale může se zvyšovat riziko některých komplikací (například mrtvice a infarktu), pokud neužíváte antihypertenzní přípravek pravidelně. 

Aby bylo možné si koupit Amesos, mělo by nejprve dojít k důkladnému vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem. Až poté by měl být vystaven recept. Přípravek Amesos nesmí být používán u dětí mladších než 18 let. 

Užívání Amesosu

Pokud jste dostali od lékaře doporučení koupit Amesos, užívejte jej přesně podle pokynů svého lékaře. Doporučená dávka je 1 tableta přípravku Amesos denně s obsahem léčivých látek l0mg /5 mg tablety nebo Amesos 20 mg/10 mg. Přípravek Amesos může být užívaný s jídlem nebo bez jídla. Potraviny nemají vliv na absorbování léčivých látek. Celou tabletu zapijte dostatečným množstvím vody, tablety nepulte. Užívejte tabletu každý den vždy ve stejnou dobu.

Možné nežádoucí účinky Amesosu a čemu věnovat pozornost

Podobně jako všechny léky, může mít i lék Amesos nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého pacienta. Během léčby přípravkem Amesos se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
Časté nežádoucí účinky v klinické studii s kombinací amlodipinu a lisinoprilu byly: bolest hlavy, kašel, závratě, palpitace (rychlejší nebo nepravidelný srdeční tep) a svědění.
Při užívání přípravku Amesos se mohou projevit alergické reakce (přecitlivělost). Je třeba přestat užívat přípravek Amesos a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, pokud se u Vás vyvine některý z následujících příznaků :
– dýchací potíže s nebo bez otoků obličeje, rtů, jazyka a/ nebo krku.
– otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku, který může způsobit polykací potíže
– silné svědění kůže (se vznikem pupenů).

Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení
koupit Amesos, měl by Vás seznámit i s možnými vedlejšími účinky.

Pokud je třeba zahájit léčbu a ošetřující lékař vám doporučil koupit Amesos, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek jiným osobám. Dávkování je vždy přizpůsobeno konkrétní osobě.

Uchovávání Amesosu

Uchovávejte Amesos vždy při teplotě do 25°C , mimo dosah a dohled dětí a také v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkostí.
Nepoužívejte Amesos po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Obsah balení

Koupit Amesos můžete v České republice ve dvou provedeních s rozdílnou dávkou léčivých látek.
Amesos 10 mg/5 mg tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, ploché se zkoseným okrajem, s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým A+L na druhé straně.
Amesos 20 mg/10 mg tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní s vyraženým CF3 na jedné straně, druhá strana je bez vyražení.
Obě dávky lze zakoupit v balení obsahujícím 30 nebo 90 tablet.

Kde koupit Amesos


Koupit Amesos v České republice je možné výhradně na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupný léčivý přípravek. Bez lékařského předpisu je možné koupit Amesos pouze přes zahraniční internetové obchody.