Koupit Strattera

V dnešní době trpí čím dál více dětí poruchou pozornosti. ADHD je zkratka pro onemocnění, které se česky nazývá „hyperkinetická porucha“ anebo „porucha pozornosti s hyperaktivitou“ (anglicky Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Děti a dospívající s ADHD mají problém:
zůstat sedět v klidu a soustředit se. Velké množství dětí a dospívajících s tím má problémy a již se s poruchou soustředění narodili. V případě ADHD to však může způsobit problémy v každodenním životě. Děti a dospívající s ADHD mohou mít potíže s učením a domácími úkoly. Mají problémy s chováním doma, ve škole i na dalších místech. ADHD však neovlivňuje inteligenci dítěte nebo dospívajícího. Dospělí s ADHD mají stejné potíže jako děti, což se může projevit v oblastech, jako je: práce, vztahy, nízká sebedůvěra, problémy se vzděláváním. V případě poruchy pozornosti je výhodné začít co nejdříve užívat léky,
například koupit Strattera tobolky.

 

K čemu se Strattera používá

Přípravek Strattera obsahuje léčivou látku atomoxetin a používá se k léčbě hyperkinetické poruchy, tedy poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Používá se u dětí ve věku 6 let a starších. Přípravek se používá pouze jako součást celkové léčby onemocnění, která vyžaduje také léčbu bez užívání léků, jako je poradenství a psychoterapie.
U dospělých je přípravek Strattera užíván k léčbě ADHD, pokud jsou příznaky tohoto onemocnění velmi obtěžující a ovlivňují Váš pracovní nebo společenský život, a pokud měl pacient příznaky tohoto onemocnění již v dětství.
Strattera zvyšuje  množství noradrenalinu v mozku. Noradrenalin je tělu vlastní chemická látka v mozku, která zvyšuje pozornost, snižuje impulzivitu a nadměrnou aktivitu u pacientů s ADHD. Tento přípravek byl předepsán s cílem pomoci zvládat projevy ADHD. Tento přípravek není stimulantem, a proto není návykový.

Aby bylo možné si koupit Strattera tobolky, mělo by nejprve dojít k důkladnému vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem. Až poté by měl být vystaven recept.

Užívání přípravku Strattera

Pokud jste dostali od lékaře doporučení koupit Straterra tobolky, užívejte je přesně podle pokynů svého lékaře. Denní dávkování se liší podle hmotnosti pacienta.
Je vhodné užívat tablety pravidelně ve stejnou dobu každý den. Přípravek není nutné užívat s jídlem, zapomenete-li si však vzít jednu dávku, užijte až následující dávku v obvyklou dobu. Nikdy neužívejte dvojitou dávku. Přípravek Strattera není nutné užívat navždy. Pokud užíváte přípravek Strattera déle než jeden rok, Váš lékař zkontroluje léčbu a posoudí, zda je užívání přípravku nadále nutné.

Možné nežádoucí účinky přípravku Strattera

Podobně jako všechny léky, může mít i Strattera nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého pacienta. Během léčby přípravkem Strattera se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
rychlý tlukot srdce nebo podobné pocity, abnormální srdeční rytmus, sebevražedné myšlenky nebo pocity na zabití se, agresivní a zlostné pocity, rychlé kolísání nebo změny nálad a kopřivka, bolesti hlavy, zvracení
Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení
koupit Strattera tobolky, měl by Vás seznámit i s možnými vedlejšími účinky.

Pokud je třeba zahájit léčbu a ošetřující lékař vám doporučil koupit Strattera přípravek, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek jiným osobám. Dávkování je vždy přizpůsobeno konkrétní osobě.

Uchovávání přípravku Strattera

Uchovávejte vždy mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Obsah balení

Koupit Straterra můžete v České republice podle potřeby v různých baleních a s různým obsahem léčivé látky. Léčivo je ve formě tvrdých tobolek

Obsah účinné látky

Barva

10

bílé

18

zlaté/bílé

25

modré/bílé

40

modré

60

Modré/zlaté


Kde koupit Strattera


Koupit Strattera v České republice je možné výhradně na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupný léčivý přípravek. Bez lékařského předpisu je možné koupit Strattera pouze přes zahraniční internetové obchody.