Koupit Sumamed

Sumamed patří do skupiny makrolidových antibiotik. Makrolidy jsou bakteriostatická antibiotika, která na některé kmeny bakterií působící i baktericidně (tedy je ničí). Léčivou látkou přípravku Sumamed tablety je azithromycin. Má široké spektrum účinnosti a prokázal se jako účinný proti velkému množství kmenů mikroorganismů.

 

K čemu se antibiotikum Sumamed používá

Sumamed se nejčastěji používá k léčbě následujících infekčních onemocnění:
bakteriální zánět hltanu, mandlí, vedlejších dutin nosních a středního ucha, zánět průdušek a zápal plic.
Je ovšem také možné jej použít při infekcích kůže a měkkých tkání jako jsou lymská borelióza, růže, bakteriální puchýřovitá onemocnění kůže a hnisavé záněty kůže. Léčí také některé pohlavně přenosné choroby (chlamydie), nekomplikované záněty močové trubice, děložního čípku a pánve.

Aby bylo možné si koupit Sumamed, mělo by nejprve dojít k důkladnému vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem. Až poté by měl být vystaven recept.

Užívání Sumamedu

Pokud jste dostali od lékaře doporučení koupit Sumamed, užívejte jej přesně podle pokynů svého lékaře. Denní dávkování se liší podle závažnosti popsaných potíží. Sumamed tablety jsou vhodné pouze pro děti s tělesnou hmotností nejméně 45 kg, kterým se podávají stejné dávky jako dospělým. Obvyklá dávka jsou 2-3 tablety denně. Maximální denní dávka je 1500mg azithromycinu, což jsou 3 tablety.
Přípravek není nutné užívat s jídlem, zapomenete-li si však vzít  jednu dávku, užijte až následující dávku v obvyklou dobu. Nikdy neužívejte dvojitou dávku.

Možné nežádoucí účinky Sumamedu a čemu věnovat pozornost

Podobně jako všechny léky, může mít i Sumamed nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého pacienta. Během léčby přípravkem Sumamed se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
průjem, zvracení, nevolnost, bolesti hlavy a břicha, kandidóza, nechutenství, nervozita a nespavost.
Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení
koupit Sumamed, seznamte se vždy důkladně s možnými vedlejšími účinky.

Pokud se u Vás vyskytnou některé z následujících příznaků závažné alergické reakce, přestaňte tento přípravek užívat a ihned vyhledejte lékaře nebo navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici:
– náhlé potíže s dýcháním, mluvením nebo polykáním
– otoky rtů, jazyka, obličeje a krku
– silné závratě nebo kolaps
– závažná nebo svědivá vyrážka, zejména s výsevem puchýřů a bolestivostí očí, úst a pohlavních orgánů

Pokud je třeba zahájit léčbu a ošetřující lékař vám doporučil koupit Sumamed, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek jiným osobám. Dávkování je vždy přizpůsobeno konkrétní osobě.

Uchovávání Sumamedu

Uchovávejte vždy při teplotě do 25°C a mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Sumamed po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Obsah balení

Koupit Sumamed můžete v České republice v balení Sumamed 500mg tablety.
SUMAMED 500mg tablety jsou světle modré oválné potahované tablety, na jedné straně s označením AI 500 a půlicí rýhou. Tablety jsou dostupné v blistrech, které obsahují 2 nebo 3 potahované tablety. 

Kde koupit Sumamed


Koupit Sumamed v České republice je možné výhradně na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupný léčivý přípravek. Bez lékařského předpisu je možné koupit Sumamed pouze přes zahraniční internetové obchody.