Koupit Xanax

Většina lidí se během svého života alespoň jednou setká s pocity úzkosti. Pokud ovšem pocity přetrvávají a nebo dokonce stupňují například na otevřených prostranstvích nebo v blízkosti davů lidí (agorafobie), je třeba takový stav konzultovat s lékařem. Doporučením je v takové situaci užívat léčivé přípravky tišící stavy úzkosti obsahující alprazolam, například koupit Xanax.

 

K čemu se Xanax používá

Přípravek Xanax obsahuje léčivou látku alprazolam,  který je vysoce potentní krátkodobě působící léčivo ze třídy benzodiazepinů. Alprazolam účinkuje jako anxiolytikum (lék působící proti stavům úzkosti, navozující pocity uvolnění  a uklidnění).  Alprazolam má rychlý nástup a uleví od symptomů během prvního týdne užívání. Jakmile se dostane do krevního řečiště, inhibuje nástup symptomů úzkosti v jejich plném rozsahu.

Aby bylo možné koupit Xanax, lékař by měl důkladně vyšetřit pacienta a vystavit recept.

Přípravek Xanax není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Užívání Xanaxu

Pokud jste dostali od lékaře doporučení koupit Xanax, užívejte jej přesně podle pokynů svého lékaře. Denní dávkování se liší podle závažnosti popsaných potíží. Podle typu potíží lze dávku postupně zvyšovat nebo snižovat, je ovšem třeba dodržet určitá pravidla. Dávka by se nikdy neměla snížit o více než 0,3mg denně, aby jste předešli abstinenčním příznakům. Nikdy sami léčbu neukončujte. Dbejte přesně pokynů Vašeho lékaře, co se týče velikosti dávky a  délky užívání. Zároveň je třeba dodržet maximální denní dávku – max. 4mg denně.
Je nezbytné užívat tablety pravidelně, přibližně ve stejnou dobu každý den. Přípravek není nutné užívat s jídlem, zapomenete-li si však vzít  jednu dávku, užijte až následující dávku v obvyklou dobu. Nikdy neužívejte dvojitou dávku.

Možné nežádoucí účinky Xanaxu a čemu věnovat pozornost

Podobně jako všechny léky, může mít i Xanax nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého uživatele léku. Během léčby přípravkem Xanax se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:
ospalost a útlum (zejména na počátku léčby, postupně mizí)
snížení chuti k jídlu, zmatenost, deprese (přípravek neužívejte, pokud trpíte depresemi), ztráta orientace, porucha koordinace a pohybů rovnováhy
Všechny nežádoucí účinky jsou vždy uvedeny v příbalovém letáku. Pokud budete mít od lékaře doporučení
koupit Xanax, měl by Vás seznámit i s možnými vedlejšími účinky.

Pokud je třeba zahájit léčbu a ošetřující lékař vám doporučil koupit Xanax, je třeba dbát bezpečnostních pokynů v příbalovém letáku a nepodávat léčivý přípravek jiným osobám. Používání léků ze skupiny benzodiazepinů může vést ke vzniku návyku a emocionální/fyzické  závislosti k těmto přípravkům. Dávkování je vždy přizpůsobeno konkrétní osobě.

Uchovávání Xanaxu

Uchovávejte vždy při teplotě do 25°C a mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Xanax po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Obsah balení

Koupit Xanax můžete v České republice podle potřeby v různých baleních a s různým obsahem léčivé látky.
XANAX 0,25 mg: bílé eliptické oválné tablety s půlicí rýhou na jedné straně.
XANAX 0,5 mg: růžové (broskvové) eliptické oválné tablety s půlící rýhou na jedné straně.
XANAX 1 mg: světle fialové eliptické oválné tablety, s půlící rýhou na jedné straně.
U těchto přípravků neslouží půlící rýha k půlení tablety ale pouze usnadňuje spolknutí Xanaxu.
XANAX 2 mg: bílé tablety ve tvaru tobolky s trojitou dělící rýhou na jedné straně a nápisem U94,  a trojitou dělící rýhou na druhé. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny nebo čtvrtiny. Záleží na předepsaném dávkování ošetřujícím lékařem.

Kde koupit Xanax


Koupit Xanax v České republice je možné výhradně na lékařský předpis, nejedná se totiž o volně dostupný léčivý přípravek. Bez lékařského předpisu je možné koupit Xanax pouze přes zahraniční internetové obchody, a to pouze v zemích, kde je Xanax volně dostupný.
Pokud si chcete
koupit Xanax, ujistěte se, že balení obsahuje název výrobního podniku – Pfizer.